Video

Si të përdorni pluhurin ANGEL FRESH (1-MCP): Magazinim në të ftohtë / Dhoma

Si të përdorni qeskën ANGEL FRESH (1-MCP): Fruta në kuti ose në thasë

Si të përdorni Tabletën ANGEL FRESH (1-MCP): Enë

Si të përdorni Tabletën ANGEL FRESH (1-MCP) me lëshim të shpejtë: Enë

Si të përdorni ANGEL FRESH Kartën Fresh Keeping: Fruta në kuti ose në thasë